Anja Machielse is bijzonder hoogleraar 'Empowerment van kwetsbare ouderen' aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht.

Anja Machielse studeerde filosofie en is gepromoveerd in de sociale wetenschappen. In haar onderzoek staat de verbinding van wetenschappelijke theorievorming met praktijkkennis centraal. Zij is gespecialiseerd in onderzoek naar (sociaal) kwetsbare ouderen. Belangrijke thema's zijn eenzaamheid en sociaal isolement, zelfredzaamheid, existentiële problemen en zingevingsvragen. De nadruk ligt daarbij op 'empowerment': wat hebben mensen nodig om 'goed' ouder te worden en hoe kan sociale insluiting van kwetsbare ouderen in de samenleving worden gestimuleerd?  

Anja Machielse is lid van de Wetenschappelijke Advies Commissie voor het programma "Een tegen Eenzaamheid' van het ministerie van VWS en wetenschappelijk adviseur van de gemeente Rotterdam in het kader van de eenzaamheidsbestrijding. Zij is lid van de Adviescommissie Effectieve Sociale Interventies van Movisie en van de Programmaraad van het kenniscentrum Utrecht Sociaal (kUS). 
Daarnaast is zij lid van de Raad van Toezicht van Avoord Zorg en Wonen,

Zij geeft regelmatig lezingen over haar onderzoek (zie agenda). Zij verzorgt ook gastcolleges op andere universiteiten, onder meer in de Kaderopleiding Ouderengeneeskunde voor huisartsen (Universiteit Leiden/LUMC) en de minor Public Health van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Verder is zij lid van de redactie van Journal of Social Intervention:Theory and Practice en van de redactieraad van Hollosbulletin.

 ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-5665-1684