Artikelen


Notitie: De kloof dichten tussen wetenschap en praktijk.
Een kwalitatieve basis voor erkenning van interventies.
Website Movisie, 3 januari 2019

Een trendbreuk in eenzaamheid? Actieprogramma 'Een tegen eenzaamheid'.
In: Geron 4(2018), p. 50-52.

De Kloof dichten.
Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken, najaar 2018, nummer 2, p. 50-54.
(Trudie Knijn en Anja Machielse)

Wooncomplexen voor ouderen: sociale kwaliteit ontstaat niet vanzelf
Journal of Social Intervention: Theory and Practice 27(6), 24-47.
Download het artikel. 

"Ertoe doen en van betekenis zijn". 
Hoofdstuk in: Onvoltooid verleden. Ouderen overdenken hun werkzame leven en wat daarna kwam, wie ze waren en wie ze nu zijn. Richard Grol & Bert Ummelen, Valkhof Pers, Nijmegen.Vrijwillige maatjes voor eenzame ouderen. Grenzen en mogelijkheden van vrijwillige inzet bij een kwetsbare doelgroep. 
Machielse, A & Bos, P. (2018). Journal of Social Intervention: Theory and Practice, 27(4), 69–90. DOI: http://doi.org/10.18352/jsi.558

Failed transition to independence in young adults with epilepsy: The role of loneliness
Geerlings, R. P. J., Gottmer-Welschen, L. M. C., Machielse, J. E. M., de Louw, A. J. A., & Aldenkamp, A. P. (2018). In SeizureEuropean Journal of Epilepsy.

Gemeenschapsopbouw met ouderen. Sociale vitaliteit ontstaat niet vanzelf.
In: Geron 19(4), 66-69.


Multidisciplinaire polikliniek voor ouderen met epilepsie.
In: Epilepsie, Periodiek voor professionals.
Themanummer: Comorbiditeit en epilepsie.
(samen met Jolanda van Omme-van Laarhoven en anderen)

Column.
In: Opzoomer 2, september 2017.

Soms kun je eenzaamheid alleen verzachten. Vier misverstanden over eenzaamheid.
In: Open Deur, bezield en bewogen. 83e jaargang, nummer 5, mei 2017, p. 6-7

Afgezonderd of ingesloten? Over sociale kwetsbaarheid van ouderen.
In: Waardenwerk (Journal of Humanistic Studies), 2016, jrg. 17, nr. 66-67, pp. 17-28.

Ouderen vooral sociaal kwetsbaar.
Trouw, 25 oktober 2016


Meaning in life of older persons. An integratieve Literature Review.
in: Nursing Ethics (2016), december p. 1-19. met Hupkens, S., Derkx, P, Goumans, M.  

Empowerment van kwetsbare ouderen gaat altijd ook over zingeving.
Zie ww.socialevraagstukken.nl

Machielse, A. (2016). Eenzame ouderen: mogelijkheden en grenzen aan de hulp.
In: De Praktijk. Het tijdschrift voor de praktijkverpleegkundige en praktijkondersteuner. januari 2016. V&VN

Machielse, A. (2015). The Heterogeneity of Socially Isolated Older Adults: A Social Isolation Typology. Journal of Gerontological Social Work. Pp. 338-356. DOI: 10.1080/01634372.2015.1007258
http://www.tandfonline.com/eprint/niN9XFVCTF8r9AJvrZzZ/full#.VU3Zdst0270

Machielse, A. & Runia, K. (2013). Vrijwillige inzet bij sociaal geisoleerden met multiproblematiek: mogelijkheden, voorwaarden en rollen. Journal of Social Intervention: Theory and Practice 22 (4), pp. 5-23. Download het artikel.

Machielse, A. & Vierendeels, J. (2013). Eenzaamheid en sociaal isolement bij ouderen. De Gids op maatschappelijk gebied 104 (8) (oktober) p. 26-31.

Machielse, A. (2012). Sociaal isolement als overlevingsstrategie. In: T. Jorna e.a., Mag een mens eenzaam zijn. Studies naar existentiële eenzaamheid en zingeving. Amsterdam: SWP. Klik hier voor meer informatie.

Runia, K., Machielse, A. (2012) Betrokken professionals, betrokken vrijwilligers. Maatwerk, nr. 6, pag. 21 t/m 23. Klik hier voor het artikel. 

Machielse, A. (2011). Sociaal isolement bij ouderen: een typologie als richtlijn voor effectieve interventies. Journal of Social Intervention: Theory and Practice 20 (4), pp. 40-61. Dit artikel downloaden.

Machielse, A. (2011). Bestrijding van sociaal isolement bij ouderen. In: Openbaar Bestuur, Tijdschrift voor beleid, organisatie en politiek 21(9), pp. 18-22.  Klik hier voor het artikel.

Machielse, A. (2011). Breed signaleren. Column congres Erbij horen, Erbij zijn.
Amsterdam, De Hermitage, 25 november 2011.

Machielse, A. & Hortulanus, R. (2010). Goed Ouder Worden: een goede balans tussen autonomie en verbondenheid. Tijdschrift voor Humanistiek, april/mei 2010, p. 23-35. klik hier voor meer informatie.

Machielse, A. (2006). Sociaal isolement vraagt om nieuw beleid. Openbaar Bestuur 8, 24-27.

Machielse, A (2006). Sociaal isolement of maatschappelijk actief. Geron, Tijdschrift over ouder worden en maatschappij, 2, 8-10.

Machielse, A. (2006). Theories on social contacts and social isolation. In: Hortulanus, R., Machielse, A. & Meeuwesen, L., Social isolation in modern society, pp. 13-36. London/New York: Routledge.

Machielse, A. (2006). Social isolation in city and countryside. In: Hortulanus, R., Machielse, A. & Meeuwesen, L., Social isolation in modern society, pp. 179-200. London/New York: Routledge.

Machielse, A. (2006). Social isolation: formal and informal support. In: Hortulanus, R., Machielse, A. & Meeuwesen, L., Social isolation in modern society, pp. 115-136. London/New York: Routledge.

Meeuwesen, L. Machielse, A. & R. Hortulanus (2006). Research on social isolation into perspective. In: Hortulanus, R., Machielse, A. & Meeuwesen, L., Social isolation in modern society, pp. 233-245. London/New York: Routledge.

Machielse, A. & R. Hortulanus. (2006). The issue of social isolation. In: Hortulanus, R., Machielse, A. & Meeuwesen, L., Social isolation in modern society, pp. 3-12. London/New York: Routledge.

Machielse, A. Social isolation: a structurationtheoretical approach. [paper presented at the NSV-Dag van de Sociologie, Universiteit van Tilburg, 8 juni 2006].

Meeuwesen, L., Hortulanus, R. & Machielse, A. (2001). Social contacts and social isolation: A typology. The Netherlands’ Journal of Social Sciences, 37, 2, 132-154.

Hortulanus, R., Meeuwesen, L. & Machielse, A. (2000). Eenzame naasten. In R.P. Hortulanus & J.E.M. Machielse (red.), Wie is mijn naaste? pp. 53-67. Den Haag: Elsevier Bedrijfsinformatie. Het Sociaal Debat, nummer 2.

Machielse, A. (1999). Arbeidsplicht: voor bijstandsmoeders een extra zorg.
Pyschologie en Maatschappij, 23, 4, pp. 422-224. Bespreking van Knijn, T. & Wel, F. van (1999). Zorgen voor de kost: Alleenstaande moeders en de nieuwe bijstandswet.