Artikelen

Ken je mij? Een verhaal over eenzaamheid en verbinding. 
Ouderlingen{blad}voor Pastoraat en Gemeenteopbouw, september 2019

Vrijwillige inzet bij eenzame ouderen. Verwachtingen, grenzen en voorwaarden.
in: Waardenwerk, voorjaar 2019, p. 93-102.

Meaning in Life for Socially Frail Older Adults.
(met Daan Duppen, Domnique Verte, Sarah Dury, Liesbeth de Donder)
In: Journal of Community Health Nursing

Meaning in life of older adults in daily care. A qualitive analysis of participant observations of home nursing visits. (met Susan Hupkens, Marleen Goumans, Peter Derkx en anderen) 
In Journal of Advanced Nursing

Eenzaamheid als hot item.
Verslag Landelijk Pastorale dag PKN
Woerden, 5 april 2019

Ouderen eenzamer dan ooit? Nee, hoor!
Holos Bulletin, maart 2019

Notitie: De kloof dichten tussen wetenschap en praktijk.
Een kwalitatieve basis voor erkenning van interventies.
Website Movisie, 3 januari 2019

Een trendbreuk in eenzaamheid? Actieprogramma 'Een tegen eenzaamheid'.
In: Geron 4(2018), p. 50-52.

De Kloof dichten.
Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken, najaar 2018, nummer 2, p. 50-54.
(Trudie Knijn en Anja Machielse)

Wooncomplexen voor ouderen: sociale kwaliteit ontstaat niet vanzelf
Journal of Social Intervention: Theory and Practice 27(6), 24-47.
Download het artikel. 

"Ertoe doen en van betekenis zijn". 
Hoofdstuk in: Onvoltooid verleden. Ouderen overdenken hun werkzame leven en wat daarna kwam, wie ze waren en wie ze nu zijn. Richard Grol & Bert Ummelen, Valkhof Pers, Nijmegen.Vrijwillige maatjes voor eenzame ouderen. Grenzen en mogelijkheden van vrijwillige inzet bij een kwetsbare doelgroep. 
Machielse, A & Bos, P. (2018). Journal of Social Intervention: Theory and Practice, 27(4), 69–90. DOI: http://doi.org/10.18352/jsi.558

Failed transition to independence in young adults with epilepsy: The role of loneliness
Geerlings, R. P. J., Gottmer-Welschen, L. M. C., Machielse, J. E. M., de Louw, A. J. A., & Aldenkamp, A. P. (2018). In SeizureEuropean Journal of Epilepsy.

Gemeenschapsopbouw met ouderen. Sociale vitaliteit ontstaat niet vanzelf.
In: Geron 19(4), 66-69.


Multidisciplinaire polikliniek voor ouderen met epilepsie.
In: Epilepsie, Periodiek voor professionals.
Themanummer: Comorbiditeit en epilepsie.
(samen met Jolanda van Omme-van Laarhoven en anderen)

Column.
In: Opzoomer 2, september 2017.

Soms kun je eenzaamheid alleen verzachten. Vier misverstanden over eenzaamheid.
In: Open Deur, bezield en bewogen. 83e jaargang, nummer 5, mei 2017, p. 6-7

Afgezonderd of ingesloten? Over sociale kwetsbaarheid van ouderen.
In: Waardenwerk (Journal of Humanistic Studies), 2016, jrg. 17, nr. 66-67, pp. 17-28.

Ouderen vooral sociaal kwetsbaar.
Trouw, 25 oktober 2016


Meaning in life of older persons. An integratieve Literature Review.
in: Nursing Ethics (2016), december p. 1-19. met Hupkens, S., Derkx, P, Goumans, M.  

Empowerment van kwetsbare ouderen gaat altijd ook over zingeving.
Zie ww.socialevraagstukken.nl

Machielse, A. (2016). Eenzame ouderen: mogelijkheden en grenzen aan de hulp.
In: De Praktijk. Het tijdschrift voor de praktijkverpleegkundige en praktijkondersteuner. januari 2016. V&VN

Machielse, A. (2015). The Heterogeneity of Socially Isolated Older Adults: A Social Isolation Typology. Journal of Gerontological Social Work. Pp. 338-356. DOI: 10.1080/01634372.2015.1007258
http://www.tandfonline.com/eprint/niN9XFVCTF8r9AJvrZzZ/full#.VU3Zdst0270

Machielse, A. & Runia, K. (2013). Vrijwillige inzet bij sociaal geisoleerden met multiproblematiek: mogelijkheden, voorwaarden en rollen. Journal of Social Intervention: Theory and Practice 22 (4), pp. 5-23. Download het artikel.

Machielse, A. & Vierendeels, J. (2013). Eenzaamheid en sociaal isolement bij ouderen. De Gids op maatschappelijk gebied 104 (8) (oktober) p. 26-31.

Machielse, A. (2012). Sociaal isolement als overlevingsstrategie. In: T. Jorna e.a., Mag een mens eenzaam zijn. Studies naar existentiële eenzaamheid en zingeving. Amsterdam: SWP. Klik hier voor meer informatie.

Runia, K., Machielse, A. (2012) Betrokken professionals, betrokken vrijwilligers. Maatwerk, nr. 6, pag. 21 t/m 23. Klik hier voor het artikel. 

Machielse, A. (2011). Sociaal isolement bij ouderen: een typologie als richtlijn voor effectieve interventies. Journal of Social Intervention: Theory and Practice 20 (4), pp. 40-61. Dit artikel downloaden.

Machielse, A. (2011). Bestrijding van sociaal isolement bij ouderen. In: Openbaar Bestuur, Tijdschrift voor beleid, organisatie en politiek 21(9), pp. 18-22.  Klik hier voor het artikel.

Machielse, A. (2011). Breed signaleren. Column congres Erbij horen, Erbij zijn.
Amsterdam, De Hermitage, 25 november 2011.

Machielse, A. & Hortulanus, R. (2010). Goed Ouder Worden: een goede balans tussen autonomie en verbondenheid. Tijdschrift voor Humanistiek, april/mei 2010, p. 23-35. klik hier voor meer informatie.

Machielse, A. (2006). Sociaal isolement vraagt om nieuw beleid. Openbaar Bestuur 8, 24-27.

Machielse, A (2006). Sociaal isolement of maatschappelijk actief. Geron, Tijdschrift over ouder worden en maatschappij, 2, 8-10.

Machielse, A. (2006). Theories on social contacts and social isolation. In: Hortulanus, R., Machielse, A. & Meeuwesen, L., Social isolation in modern society, pp. 13-36. London/New York: Routledge.

Machielse, A. (2006). Social isolation in city and countryside. In: Hortulanus, R., Machielse, A. & Meeuwesen, L., Social isolation in modern society, pp. 179-200. London/New York: Routledge.

Machielse, A. (2006). Social isolation: formal and informal support. In: Hortulanus, R., Machielse, A. & Meeuwesen, L., Social isolation in modern society, pp. 115-136. London/New York: Routledge.

Meeuwesen, L. Machielse, A. & R. Hortulanus (2006). Research on social isolation into perspective. In: Hortulanus, R., Machielse, A. & Meeuwesen, L., Social isolation in modern society, pp. 233-245. London/New York: Routledge.

Machielse, A. & R. Hortulanus. (2006). The issue of social isolation. In: Hortulanus, R., Machielse, A. & Meeuwesen, L., Social isolation in modern society, pp. 3-12. London/New York: Routledge.

Machielse, A. Social isolation: a structurationtheoretical approach. [paper presented at the NSV-Dag van de Sociologie, Universiteit van Tilburg, 8 juni 2006].

Meeuwesen, L., Hortulanus, R. & Machielse, A. (2001). Social contacts and social isolation: A typology. The Netherlands’ Journal of Social Sciences, 37, 2, 132-154.

Hortulanus, R., Meeuwesen, L. & Machielse, A. (2000). Eenzame naasten. In R.P. Hortulanus & J.E.M. Machielse (red.), Wie is mijn naaste? pp. 53-67. Den Haag: Elsevier Bedrijfsinformatie. Het Sociaal Debat, nummer 2.

Machielse, A. (1999). Arbeidsplicht: voor bijstandsmoeders een extra zorg.
Pyschologie en Maatschappij, 23, 4, pp. 422-224. Bespreking van Knijn, T. & Wel, F. van (1999). Zorgen voor de kost: Alleenstaande moeders en de nieuwe bijstandswet.