Artikelen (Nederlands)

Waarom neemt de eenzaamheid in Nederland niet af?
Sociale Vraagstukken, 21 december 2023. 

Politiek, geef ouderenzorg rust en ruimte.
Zorgvisie, 20 december 2023 (met Marie-Antoinette Backes).  

SEE ME - Sociale inclusie en zinvol ouder worden in Europa. Zes Goede praktijken in de Ouderenzorg. Geron, tijdschrift over ouder worden & samenleving, december 2023 (met Wander van der Vaart). Download hier.  

Eenzaamheid en sociaal isolement houden de samenleving een spiegel voor
Sociaalweb (Pont, Zorg & Sociaal), 11 oktober 2023. 

SEE ME - Zie de persoon achter de zorgbehoevende oudere
Geron, tijdschrift over ouder worden & samenleving, september 2023 (met Wander van der Vaart). 
Download hier.

Sociale vitaliteit in wooncomplexen voor ouderen.
Geron, tijdschrift over ouder worden & samenleving, december 2022. Download hier   

Een tegen eenzaamheid: ook voor jongeren?
Zorg&SociaalWeb, 2 november 2022 

Eenzaamheid
In: Lexicon Nabijheid en Sociaal Werk, Movisie en Werkplaatsen Sociaal Domein

Het ongemak van eenzaamheid.
Sociale Vraagstukken, 12 september 2022.

Lokale interventies in de schuldhulpverlening. (Yke van der Schoor, Anja Machielse).
Sozio, juli 2022, p. 26-31.

Eenzaamheid van ouderen vraagt meer dan het organiseren van contacten
Zorg&SociaalWeb, 31 mei 2022

Solidariteit in relatie tot weerbaarheid en naastenliefde.
Webpublicatie mei 2022. Download hier de tekst.


Sociale kwesties. Hoofdstuk Anja Machielse
In: Compendium levenstestament, 2e herziene druk. 
Den Haag: Sdu uitgever. 

Het oordeel van een vriend. 
Hoofdstuk in: Opinitis. Het (on)vermogen tot zelfstandig oordelen.
Amsterdam: SWP/Humanistic University Press (redactie Anja Machielse en Rudy Schreijnders). Kijk hier naar een interview over dit boek.Waarom humanistiek filosofie nodig heeft
In: De kracht van humanistiek, Waardenwerkcahier 3, 2021, pp. 121-132 (red. Fernando Suarez Muller & Joachim Duyndam). 


Existentiële weerbaarheid en existentiële kwetsbaarheid.
In: Themanummer Geron, maart 2021

Betekenisvolle relaties als essentiele bron van zingeving  
In: Themanummer Geron, maart 2021

Ik blijf naast ze staan tot ze me niet meer nodig hebben. Vrijwillige inzet bij schuldhulpverlening in Rotterdam. (Yke van der Schoor en Anja Machielse)
In: Journal of Social Intervention: Theory and Practice 30 (1), 44-64. 

Complexiteit van eenzaamheid wordt wel degelijk erkend!
De Volkskrant, 6 oktober 2020 (samen met Theo van Tilburg).

Sociaalweb.nl, 23 April 2020

Website KBO-PCOB, De experts aan het woord. Online vanaf 25 mei 2020.

Sociaalweb.nl, 23 april 2020

Website Coalitie Erbij Rotterdam, 17 april 2020.

De cultus van het individu. Humanisme en de twee wetenschapculturen. 
In: Tijdschrift voor Filosofie 81, 2, 255-280 (september 2019).

Ken je mij? Een verhaal over eenzaamheid en verbinding. 
In: Ouderlingen{blad}voor Pastoraat en Gemeenteopbouw (september 2019)

Vrijwillige inzet bij eenzame ouderen. Verwachtingen, grenzen en voorwaarden.
In: Waardenwerk, voorjaar 2019, p. 93-102.

Eenzaamheid als hot item.
Verslag Landelijk Pastorale dag PKN
Woerden, 5 april 2019

Ouderen eenzamer dan ooit? Nee hoor!
In: Holos Belletin, maart 2019

De kloof dichten tussen wetenschap en praktijk. Een kwalitatieve basis voor erkenning van interventies. 
(met Trudie Knijn)
Website Movisie, 3 januari 2019

Een trendbreuk in eenzaamheid? 
In: Geron 4 (2018), p. 50-52.

De Kloof dichten.
(met Trudie Knijn)
In: Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken, najaar 2018, nummer 2, p. 50-54.

Wooncomplexen voor ouderen: sociale kwaliteit ontstaat niet vanzelf. 
(met Wander van der Vaart en Pien Bos)
In: Journal of Social Intervention: Theory and Practice 27(6), 24-47 (2018).
Download het artikel. 

"Ertoe doen en van betekenis zijn". 
Hoofdstuk in: Onvoltooid verleden. Ouderen overdenken hun werkzame leven en wat daarna kwam, wie ze waren en wie ze nu zijn. Richard Grol & Bert Ummelen, Valkhof Pers, Nijmegen. 2018.


Vrijwillige maatjes voor eenzame ouderen. Grenzen en mogelijkheden van vrijwillige inzet bij een kwetsbare doelgroep. 

(met Pien Bos) 
Journal of Social Intervention: Theory and Practice,  2018 27(4), 69–90. 2018.

Gemeenschapsopbouw met ouderen. Sociale vitaliteit ontstaat niet vanzelf.
In: Geron 19(4), 66-69. 2017.

Multidisciplinaire polikliniek voor ouderen met epilepsie.
In: Epilepsie, Periodiek voor professionals. Themanummer: Comorbiditeit en epilepsie. 2017
(samen met Jolanda van Omme-van Laarhoven en anderen)

Column.
In: Opzoomer 2, september 2017.

Soms kun je eenzaamheid alleen verzachten. Vier misverstanden over eenzaamheid.
In: Open Deur, bezield en bewogen. 83e jaargang, nummer 5, mei 2017, p. 6-7

Afgezonderd of ingesloten? Over sociale kwetsbaarheid van ouderen.
In: Waardenwerk (Journal of Humanistic Studies), 2016, jrg. 17, nr. 66-67, pp. 17-28.

Ouderen vooral sociaal kwetsbaar.
In: Trouw, 25 oktober 2016Empowerment van kwetsbare ouderen gaat altijd ook over zingeving.
Website: www.socialevraagstukken.nl 2016.

Eenzame ouderen: mogelijkheden en grenzen aan de hulp.
In: De Praktijk. Het tijdschrift voor de praktijkverpleegkundige en praktijkondersteuner. januari 2016. V&VN

Vrijwillige inzet bij sociaal geisoleerden met multiproblematiek: mogelijkheden, voorwaarden en rollen. 
(met Karin Runia)
In: Journal of Social Intervention: Theory and Practice 2016, 22 (4), pp. 5-23. Download het artikel.

Eenzaamheid en sociaal isolement bij ouderen. 
(met Joris Vierendeels)
In: De Gids op maatschappelijk gebied 104 (8) (oktober 2016) p. 26-31.

Sociaal isolement als overlevingsstrategie. 
Hoofdstuk in: T. Jorna e.a., Mag een mens eenzaam zijn. Studies naar existentiële eenzaamheid en zingeving. 2012. Amsterdam: SWP. Klik hier voor meer informatie.

Betrokken professionals, betrokken vrijwilligers. 
(met Karin Runia)
In: Maatwerk, 2012, nr. 6, pag. 21 t/m 23. 

Sociaal isolement bij ouderen: een typologie als richtlijn voor effectieve interventies. 
In: Journal of Social Intervention: Theory and Practice, 2011, 20 (4), pp. 40-61.

Bestrijding van sociaal isolement bij ouderen. 2011
In: Openbaar Bestuur, Tijdschrift voor beleid, organisatie en politiek 21(9), pp. 18-22.  

Breed signaleren. Column congres Erbij horen, Erbij zijn. 2011
Amsterdam, De Hermitage, 25 november 2011.

Goed Ouder Worden: een goede balans tussen autonomie en verbondenheid. 2010.
(met Roelof Hortulanus)
In: Tijdschrift voor Humanistiek, april/mei, p. 23-35.

Sociaal isolement vraagt om nieuw beleid. 2006.
In: Openbaar Bestuur 8, 24-27.

Sociaal isolement of maatschappelijk actief. 2006.
In: Geron, Tijdschrift over ouder worden en maatschappij, 2, 8-10.

Theories on social contacts and social isolation. 2006.
Hoofdstuk in: Hortulanus, R., Machielse, A. & Meeuwesen, L., Social isolation in modern society, pp. 13-36. London/New York: Routledge.

Eenzame naasten. 2000.
(met Ludwien Meeuwesen en Roelof Hortulanus).
Hoofdstuk in: R.P. Hortulanus & J.E.M. Machielse (red.), Wie is mijn naaste? pp. 53-67. Den Haag: Elsevier Bedrijfsinformatie. Het Sociaal Debat, nummer 2.

Arbeidsplicht: voor bijstandsmoeders een extra zorg. 1999
In: Pyschologie en Maatschappij, 23, 4, pp. 422-224. Bespreking van Knijn, T. & Wel, F. van (1999). Zorgen voor de kost: Alleenstaande moeders en de nieuwe bijstandswet.