Artikelen

Existentiële weerbaarheid en existentiële kwetsbaarheid.
Themanummer Geron, maart 2021
Betekenisvolle relaties als essentiele bron van zingeving (Anja Machielse)

"Attuning to the needs of structural socially isolated older adults with complex problems. The experiences of social workers with personal guidance trajectories for a less-researched group."
(met Joachim Duyndam), Health and Social Care in the Community, 26/020/2021 V

Ik blijf naast ze staan tot ze me niet meer nodig hebben. Vrijwillige inzet bij schuldhulpverlening in Rotterdam. 
(Yke van der Schoor en Anja Machielse) 
Journal of Social Intervention: Theory and Practice 30 (1), 44-64. 

Correlates of emotional and social loneliness among community dwelling older adults in Rotterdam, the Netherlands.
(met Mireille Wolfers en Bianca Stam)
Aging & Mental Health, January 2021

“She shouldn’t cross the line”: Experiential effectivity of social guidance trajectories for socially isolated older adults with complex problems
Ageing & Society (first view online 21 december 2020, Open Access)

De Volkskrant, 6 oktober 2020 (samen met Theo van Tilburg).
  
(met Susan Hupkens, Marleen Goumans, en Peter Derkx).
In: Health and Care in the community, available 12 Juli 2020

(met Joachim Duyndam)
In: Journal of Aging Studies 53 (2020) Open Access

(met Susan Hupkens, Marleen Goumans en Peter Derkx)
In: BMC Nursing, 19, 1-13 (2020) Open Access

Sociaalweb.nl, 23 April 2020

De coronacrisis en het eenzaamheidsvirus
Website Coalitie Erbij Rotterdam, 17 april 2020.

Improving Social Quality in Housing Complexes for Older Adults.
met Wander van der Vaart)
In: Journal of Aging and Environment (online 28 January 2020) Open Access

Meaning in life and the experiences of older people. 
(met Peter Derkx, Pien Bos, Hanne Laceulle)
In: International Journal of Ageing and Later Life (online december 2019, gepubliceerd 2020 (volume 14, issue 1) 

De cultus van het individu. Humanisme en de twee wetenschapculturen. 
In: Tijdschrift voor Filosofie 81, 2, 255-280 (september 2019).

Ken je mij? Een verhaal over eenzaamheid en verbinding. 
In: Ouderlingen{blad}voor Pastoraat en Gemeenteopbouw (september 2019)

Vrijwillige inzet bij eenzame ouderen. Verwachtingen, grenzen en voorwaarden.
In: Waardenwerk, voorjaar 2019, p. 93-102.

Meaning in Life for Socially Frail Older Adults.
(met Daan Duppen, Dominique Verte, Sarah Dury, Liesbeth de Donder)
In: Journal of Community Health Nursing (2019)

Meaning in life of older adults in daily care. A qualitative analysis of participant observations of home nursing visits. 
(met Susan Hupkens, Marleen Goumans, Peter Derkx en anderen) 
In: Journal of Advanced Nursing (2019)

Eenzaamheid als hot item.
Verslag Landelijk Pastorale dag PKN
Woerden, 5 april 2019

Ouderen eenzamer dan ooit? Nee hoor!
In: Holos Belletin, maart 2019

De kloof dichten tussen wetenschap en praktijk. Een kwalitatieve basis voor erkenning van interventies. 
(met Trudie Knijn)
Website Movisie, 3 januari 2019

Een trendbreuk in eenzaamheid? 
In: Geron 4 (2018), p. 50-52.

De Kloof dichten.
(met Trudie Knijn)
In: Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken, najaar 2018, nummer 2, p. 50-54.

Wooncomplexen voor ouderen: sociale kwaliteit ontstaat niet vanzelf. 
(met Wander van der Vaart en Pien Bos)
In: Journal of Social Intervention: Theory and Practice 27(6), 24-47 (2018).
Download het artikel. 

"Ertoe doen en van betekenis zijn". 
Hoofdstuk in: Onvoltooid verleden. Ouderen overdenken hun werkzame leven en wat daarna kwam, wie ze waren en wie ze nu zijn. Richard Grol & Bert Ummelen, Valkhof Pers, Nijmegen. 2018.


Vrijwillige maatjes voor eenzame ouderen. Grenzen en mogelijkheden van vrijwillige inzet bij een kwetsbare doelgroep. 

(met Pien Bos) 
Journal of Social Intervention: Theory and Practice,  2018 27(4), 69–90. 2018.

Failed transition to independence in young adults with epilepsy. The role of loneliness. 
(met R. Geerlings, L. Gottmer-Welschen, A. de Louw, A. Aldenkamp)
In: Seizure, European Journal of Epilepsy. 2018

Gemeenschapsopbouw met ouderen. Sociale vitaliteit ontstaat niet vanzelf.
In: Geron 19(4), 66-69. 2017.

Multidisciplinaire polikliniek voor ouderen met epilepsie.
In: Epilepsie, Periodiek voor professionals. Themanummer: Comorbiditeit en epilepsie. 2017
(samen met Jolanda van Omme-van Laarhoven en anderen)

Column.
In: Opzoomer 2, september 2017.

Soms kun je eenzaamheid alleen verzachten. Vier misverstanden over eenzaamheid.
In: Open Deur, bezield en bewogen. 83e jaargang, nummer 5, mei 2017, p. 6-7

Afgezonderd of ingesloten? Over sociale kwetsbaarheid van ouderen.
In: Waardenwerk (Journal of Humanistic Studies), 2016, jrg. 17, nr. 66-67, pp. 17-28.

Ouderen vooral sociaal kwetsbaar.
In: Trouw, 25 oktober 2016
Meaning in life of older persons. An integrative Literature Review.
(met Susan Hupkens, Peter Derkx en Marleen Goumans) 
In: Nursing Ethics (2016), december p. 1-19.  

Empowerment van kwetsbare ouderen gaat altijd ook over zingeving.
Website: www.socialevraagstukken.nl 2016.

Eenzame ouderen: mogelijkheden en grenzen aan de hulp.
In: De Praktijk. Het tijdschrift voor de praktijkverpleegkundige en praktijkondersteuner. januari 2016. V&VN

The Heterogeneity of Socially Isolated Older Adults: A Social Isolation Typology. 
In: Journal of Gerontological Social Work. Pp. 338-356. DOI: 10.1080/01634372.2015.1007258 

Vrijwillige inzet bij sociaal geisoleerden met multiproblematiek: mogelijkheden, voorwaarden en rollen. 
(met Karin Runia)
In: Journal of Social Intervention: Theory and Practice 2016, 22 (4), pp. 5-23. Download het artikel.

Eenzaamheid en sociaal isolement bij ouderen. 
(met Joris Vierendeels)
In: De Gids op maatschappelijk gebied 104 (8) (oktober 2016) p. 26-31.

Sociaal isolement als overlevingsstrategie. 
Hoofdstuk in: T. Jorna e.a., Mag een mens eenzaam zijn. Studies naar existentiële eenzaamheid en zingeving. 2012. Amsterdam: SWP. Klik hier voor meer informatie.

Betrokken professionals, betrokken vrijwilligers. 
(met Karin Runia)
In: Maatwerk, 2012, nr. 6, pag. 21 t/m 23. 

Sociaal isolement bij ouderen: een typologie als richtlijn voor effectieve interventies. 
In: Journal of Social Intervention: Theory and Practice, 2011, 20 (4), pp. 40-61.

Bestrijding van sociaal isolement bij ouderen. 2011
In: Openbaar Bestuur, Tijdschrift voor beleid, organisatie en politiek 21(9), pp. 18-22.  

Breed signaleren. Column congres Erbij horen, Erbij zijn. 2011
Amsterdam, De Hermitage, 25 november 2011.

Goed Ouder Worden: een goede balans tussen autonomie en verbondenheid. 2010.
(met Roelof Hortulanus)
In: Tijdschrift voor Humanistiek, april/mei, p. 23-35.

Sociaal isolement vraagt om nieuw beleid. 2006.
In: Openbaar Bestuur 8, 24-27.

Sociaal isolement of maatschappelijk actief. 2006.
In: Geron, Tijdschrift over ouder worden en maatschappij, 2, 8-10.

Theories on social contacts and social isolation. 2006.
Hoofdstuk in: Hortulanus, R., Machielse, A. & Meeuwesen, L., Social isolation in modern society, pp. 13-36. London/New York: Routledge.

Social isolation in city and countryside. 2006.
Hoofdstuk in: Hortulanus, R., Machielse, A. & Meeuwesen, L., Social isolation in modern society, pp. 179-200. London/New York: Routledge.

Social isolation: formal and informal support. 2006
Hoofdstuk in: Hortulanus, R., Machielse, A. & Meeuwesen, L., Social isolation in modern society, pp. 115-136. London/New York: Routledge.

Research on social isolation into perspective. 2006
(met Ludwien Meeuwesen en Roelof Hortulanus)
Hoofdstuk in: Hortulanus, R., Machielse, A. & Meeuwesen, L., Social isolation in modern society, pp. 233-245. London/New York: Routledge.

The issue of social isolation. 2006
(met Roelof Hortulanus)
Hoofdstuk in: Hortulanus, R., Machielse, A. & Meeuwesen, L., Social isolation in modern society, pp. 3-12. London/New York: Routledge.

Social isolation: a structurationtheoretical approach. 2006

[paper presented at the NSV-Dag van de Sociologie, Universiteit van Tilburg, 8 juni 2006].

Social contacts and social isolation: A typology. 2001.
(met Ludwien Meeuwesen en Roelof Hortulanus)
In: The Netherlands’ Journal of Social Sciences, 37, 2, 132-154.

Eenzame naasten. 2000.
(met Ludwien Meeuwesen en Roelof Hortulanus).
Hoofdstuk in: R.P. Hortulanus & J.E.M. Machielse (red.), Wie is mijn naaste? pp. 53-67. Den Haag: Elsevier Bedrijfsinformatie. Het Sociaal Debat, nummer 2.

Arbeidsplicht: voor bijstandsmoeders een extra zorg. 1999
In: Pyschologie en Maatschappij, 23, 4, pp. 422-224. Bespreking van Knijn, T. & Wel, F. van (1999). Zorgen voor de kost: Alleenstaande moeders en de nieuwe bijstandswet.