Boeken


2018

Aan de andere kant van de schutting. Inspelen op de toenemende vraag naar vrijwillige inzet in het lokale sociaal domein. Universiteit voor Humanistiek en NOV. 
(Auteurs: Ellen Grootegoed, Anja Machielse, Evelien Tonkens, Laurine Blonk, Sanne Wouters).
Download het rapport en de publiekssamenvatting.

Sociale kwesties. In: Compendium Levenstestament. pagina 69-90. Sdu.
Hoofdstuk over sociaal kwetsbare ouderen en het risico van financiële uitbuiting (o.a. door familieleden, professionals en buren). 

Afbeeldingsresultaat voor compendium levenstestament sdu

"Ertoe doen en van betekenis zijn". 
Essay in: Onvoltooid verleden. Ouderen overdenken hun werkzame leven en wat daarna kwam, wie ze waren en wie ze nu zijn. Richard Grol & Bert Ummelen, Nijmegen: Valkhof Pers.2017

Aan de andere kant van de schutting. Inspelen op de toenemende vraag naar vrijwillige inzet in het lokale sociale domein. (gratis te downloaden)
Met Ellen Grootegoed, Evelien Tonkens, Laurine Blonk en Sanne Wouters.
Onderzoeksrapport. Universiteit voor Humanistiek/ Nederlandse Organisaties voor Vrijwilligerswerk (NOV). december 2017.

'Soms kun je eenzaamheid alleen verzachten'. Vier misverstanden over eenzaamheid.
In: Als ik me eenzaam voel. Uitgeverij Boekencentrum.Experiment Vitale woongemeenschappen. Onderzoeksrapport.
Anja Machielse, Pien Bos, Wander van der Vaart, Ernst Thoolen (2017).
Den Haag: Platform31.
http://www.platform31.nl/publicaties/vitale-woongemeenschappen
Op weg naar contact
Wat mobiliteit kan doen voor het verminderen van eenzaamheid.
Hoofdstuk: De vele gezichten van eenzaamheid.
ZET-Brabant, juli 2017. Bestellen.

2016

Afgezonderd of ingesloten? Over sociale kwetsbaarheid van ouderen.
Uitgebreide tekst van de oratie, uitgesproken op 24 oktober 2016.
Download het boekje op deze webpagina.
Complexe verwachtingen. Vrijwillige maatjes voor eenzame ouderen.
Anja Machielse en Pien Bos (september 2016).
Utrecht: Movisie/UvH.
Klik hier om te bestellen of (gratis) te downloaden
2015

Jong geleerd, oud gedaan. Levensdomein sociale relaties
Anja Machielse (2015)
Hoofdstuk 5 in: Penninx, K. (red.),  Kiezen en verbonden blijven. Krachtgericht werken met ouderen in de wijk (pp. 201-229). Bussum: Coutinho. Lees hier de recensie in Zorg + Welzijn.

Ouderen in sociaal isolement. Ervaren baat van hulp.
Anja Machielse (2015).
Utrecht: MOVISIE. ISBN 978-90-8869-116-4.
Over het boek:  Zorg en Welzijn, 29 juni 2015.
2014

Sociaal makelen voor krachtige wijken. Rapportage tussentijdse evaluatie sociaal makelaarschap, augustus 2014-december 2014
. 
Auteurs: Pim van Heijst (HU), Thomas Kampen (UvH), Anja Machielse (UvH), Dirk Willen Postma (HU), Madelinde Winnubst (UU) Onderzoeksnetwerk Sociaal Domein Utrecht (OSDU). 
De (on)betaalde kracht achter goed vrijwilligerswerk. Een onderzoek naar de inzet van betaalde en onbetaalde coördinatoren binnen de maatjesproject van Humanitas.
Selma van Oostwaard, Anja Machielse, Karin Dangermond.
Utrecht: LESI.

2013

De lokale aanpak van eenzaamheid.
Jaarpublicatie BVWO, i.s.m. Anja Machielse, Kim Roozendaal, Jan Willem van de Maat, Egi Pellemans. Download de publicatie.'
'Ik ben geen zielig achter-de-geraniums-vrouwtje.' Een onderzoek naar de impact en ervaren baat van deelname aan activiteiten van Vier het Leven.
Karin Dangermond en Anja Machielse (2013).
Utrecht: LESI. Download hier de publicatie.
De verbinding tussen formele en informele hulp aan sociaal kwetsbare burgers. Een relatieadvies voor een verstandshuwelijk.
Marina Jonkers en Anja Machielse (2013).
Utrecht: LESI. ISBN: 978-90-817156-9-0. Download hier de publicatie.Social ability or social frailty? The balance between autonomy and connnectedness in the lives of older people.
In: Baars, J. et al. (Eds.) Ageing, Meaning and Social Structure: Connecting critical and Humanistic Gerontology. London: Policy Press.
Maatwerk bij de aanpak van eenzaamheid: 41 interventies.
Auteurs: Anja van de Westelaken, Anja Machielse, Renske van der Zwet, Birgitt Nitsche.
Tilburg: BVWO/ZET-Brabant.


2012

Sociaal isolement als overlevingsstrategie.
In: Ton Jorna, Anja Machielse (2012). Mag een mens eenzaam zijn. Studies naar existentiële eenzaamheid en zingeving.
Amsterdam: SWP. Bestellen bij SWP.
Als meedoen niet lukt. Signaleren, typeren en aanpakken van sociaal isolement in Utrecht, Amersfoort en Nieuwegein.
Anja Machielse en Marina Jonkers (2012).
Utrecht: LESI/Provincie Utrecht. Download hier de publicatie. 
Handelingsverlegenheid als hinderpaal bij het signaleren van sociaal isolement. Mogelijkheden en belemmeringen bij lokale signaleerders.
Anja Machielse en Marina Jonkers (2012).
Utrecht: LESI/Provincie Utrecht. Download hier de publicatie.

Betrokken professionals, betrokken vrijwilligers. Mogelijkheden en belemmeringen voor de inzet van vrijwilligers bij structureel sociaal isolement.
Karin Runia en Anja Machielse (2012).
Utrecht: LESI/Provincie Utrecht. Download hier de publicatie.
2011

Goed ouder worden.
Peter Derkx, Alexander Maas en Anja Machielse (red.) (2011).
Amsterdam/Utrecht: Uitgeverij SWP/Humanistic University Press. Bestellen bij SWP.Sociaal isolement bij ouderen. Op weg naar een Rotterdamse aanpak.
Anja Machielse en Roelof Hortulanus (2011).
Amsterdam: Uitgeverij SWP.
Bestellen bij SWP. 2006

Onkundig en onaangepast. Een theoretisch perspectief op sociaal isolement.

Anja Machielse (2006).
Dissertatie. Utrecht: Jan van Arkel.
Bestellen: Jan van Arkel
Social isolation in modern society.
Roelof Hortulanus, Anja Machielse en Ludwien Meeuwesen (2006).

London/New York: Routledge.
Bestellen: Routledge Books.


2003

Niets doen, niemand kennen. De leefwereld van sociaal geïsoleerde mensen.

Anja Machielse (2003).
Den Haag: Elsevier Overheid. ISBN 90-5901-811-7. 202 p.


Sociaal isolement. Een studie over sociale contacten en sociaal isolement in Nederland. Hortulanus, R., A. Machielse & L. Meeuwesen (2003).
Den Haag: Elsevier Overheid. ISBN 90-5901-846-X. 382 p.
Beschouwingen over de sociale sector.
Hortulanus, R.P. en J.E.M. Machielse (red.) (2003).
‘s-Gravenhage: Elsevier Overheid. Het Sociaal Debat, nummer 9. ISBN 90-5901-876-1. 

Ontmoeting, ontspanning en ontplooiing.

Hortulanus, R.P. en J.E.M. Machielse (red.) (2002). 
‘s-Gravenhage: Elsevier Overheid. Het Sociaal Debat, nummer 8. ISBN 90-5901-823-0.

De multiculturele uitdaging.

Hortulanus, R.P. en J.E.M. Machielse (red.) (2002). ‘s-Gravenhage: Elsevier Bedrijfsinformatie. Het Sociaal Debat, nummer 7. ISBN 90-5749-946-0. 132 p.

Modern burgerschap.

Hortulanus, R.P. en J.E.M. Machielse (red.) (2002 ). ‘s-Gravenhage: Elsevier Bedrijfsinformatie. Het Sociaal Debat, nummer 6. ISBN 90-5749-927-4. 132 p.

Jong geleerd, oud gedaan?

Hortulanus, R.P. en J.E.M. Machielse (red.) (2001).
‘s-Gravenhage: Elsevier Bedrijfsinformatie. Het Sociaal Debat, nummer 5. ISBN 90-5749-8995. 132 p. 2001De waarde van werk.
Hortulanus, R.P. en J.E.M. Machielse (red.) (2001).  ‘s-Gravenhage: Elsevier Bedrijfsinformatie. Het Sociaal Debat, nummer 4. ISBN 90-5749-7212. 128 p.
Op het snijvlak van de fysieke en sociale leefomgeving.
Hortulanus, R.P. en J.E.M. Machielse (red.) (2001).
‘s-Gravenhage: Elsevier Bedrijfsinformatie. Het Sociaal Debat, nummer 3. ISBN 90-5749-6917. 132 p.

Wie is mijn naaste?

Hortulanus, R.P. en J.E.M. Machielse (red.) (2000). ‘s-Gravenhage: Elsevier Bedrijfsinformatie. Het Sociaal Debat, nummer 2. ISBN 90-5749-644-5. 132 p.

In de marge.

Hortulanus, R.P. en J.E.M. Machielse (red.) (2000). ‘s-Gravenhage: Elsevier Bedrijfsinformatie. Het Sociaal Debat, nummer 1. ISBN 90-5749-485-X. 132 p.

15 jaar artikelen in Lover: een overzicht van alle artikelen die vanaf 1974 tot en met 1988 verschenen in Lover, literatuuroverzicht voor de vrouwenbeweging.

Machielse, A. (samenstelling) (1988).
Amsterdam: Internationaal Informatiecentrum en Archief voor de Vrouwenbeweging. 45 p.