Boeken

Afvallers en afhakers. Over eenzaamheid, sociaal isolement en een weerbare samenelving.
Anja Machielse. Download het boekje hier  Vrijwilligersinitiatieven als waardevolle ontmoetingsplekken. Over ruimte maken voor betkenisvol contact. (Met Laurine Blonk en Femmianne Bredewold). September 2023, Programma Samen Ouder Worden NOV, Universiteit voor Humanistiek. Download het boekje hier.  


'ZIE' de potenties, de sociale behoeften en de zingevingsbehoeften van ouderen die zorg ontvangen. Samenvatting van een literatuurstudie, een empirisch onderzoek en zes 'goede praktijken'. (met Wander van der Vaart en anderen), Utrecht, december 2022, Europese Commissie, Erasmus +. 

In: Lexicon Nabijheid en Sociaal Werk, Movisie en Werkplaatsen Sociaal DomeinUtrecht: Universiteit voor Humanistiek
Solidariteit in relatie tot weerbaarheid en naastenliefde.
Webpublicatie mei 2022. Download hier de tekst.Wie ben ik als ik niet langer ben wie ik was. 5 verhalen van ouderen over betekenisvol contact.
Download het boekje hier.
i.s.m Samen ouder worden en Vereniging NOVAmsterdam: SWP/Humanistic University Press (redactie Anja Machielse en Rudy Schreijnders)
Hoofdstuk Anja Machielse: Het oordeel van een vriend.


Handvatten voor professionals bij het zoeken van passende interventies voor ouderen die eenzaam of sociaal geisoleerd zijn. 
Gemeente Rotterdam, Coalitie Erbij Rotteram, Universiteit voor Humanistiek.
(met Janneke Ariaans)2020. 


(Met Ellen Grootegoed, Evelien Tonkens, Laurine Blonk en Sanne Wouters).
Download het rapport en de publiekssamenvatting.

Sociale kwesties. 
In: Compendium Levenstestament
Den Haag: SdU, pagina 69-90. .
Hoofdstuk over sociaal kwetsbare ouderen en het risico van financiële uitbuiting (o.a. door familieleden, professionals en buren). 

Onvoltooid verleden. Ouderen overdenken hun werkzame leven en wat daarna kwam, wie ze waren en wie ze nu zijn
(redactie: Richard Grol en Bert Ummelen). Nijmegen: Valkhof Pers. 
Hoofdstuk: "Ertoe doen en van betekenis zijn."

'Soms kun je eenzaamheid alleen verzachten'. Vier misverstanden over eenzaamheid.
In: Als ik me eenzaam voel. 2017. Uitgeverij Boekencentrum.


Experiment Vitale woongemeenschappen. 
(met Pien Bos, Wander van der Vaart en Ernst Thoolen.
Den Haag: Platform31. 2017
Op weg naar contact. Wat mobiliteit kan doen voor het verminderen van eenzaamheid.
Hoofdstuk: De vele gezichten van eenzaamheid.
ZET-Brabant, juli 2017. 

Afgezonderd of ingesloten? Over sociale kwetsbaarheid van ouderen.
Uitgebreide tekst van de oratie, uitgesproken op 24 oktober 2016.
Download het boekje op deze webpagina.
Complexe verwachtingen. Vrijwillige maatjes voor eenzame ouderen.
(met Pien Bos) (september 2016). Utrecht: Movisie/UvH.
Klik hier om te bestellen of (gratis) te downloaden
Jong geleerd, oud gedaan. Levensdomein sociale relaties.
Hoofdstuk 5 in: Penninx, K. (red.). Kiezen en verbonden blijven. Krachgericht werken met ouderen in de wijk (pp. 201-229). Bussum: Countinho).

Ouderen in sociaal isolement. Ervaren baat van hulp.
Utrecht: MOVISIE. 2015. ISBN 978-90-8869-116-4.
Sociaal makelen voor krachtige wijken. 
Rapportage tussentijdse evaluatie sociaal makelaarschap, augustus 2014-december 2014
(met Pim van Heijst, Thomas Kampen, Dirk Willen Postma, Madelinde Winnubst) Onderzoeksnetwerk Sociaal Domein Utrecht (OSDU). De (on)betaalde kracht achter goed vrijwilligerswerk. 
Een onderzoek naar de inzet van betaalde en onbetaalde coördinatoren binnen de maatjesproject van Humanitas.
(met Selma van Oostwaard en Karin Dangermond). Utrecht: LESI.
De lokale aanpak van eenzaamheid.
Jaarpublicatie BVWO (met Kim Roozendaal, Jan Willem van de Maat en Egi Pellemans). 
Download de publicatie.'
'Ik ben geen zielig achter-de-geraniums-vrouwtje.' Een onderzoek naar de impact en ervaren baat van deelname aan activiteiten van Vier het Leven.
(met Karin Dangermond). Utrecht: LESI. 2013
Download hier de publicatie.
De verbinding tussen formele en informele hulp aan sociaal kwetsbare burgers. Een relatieadvies voor een verstandshuwelijk.
(met Marina Jonkers). Utrecht: LESI. 2013. ISBN: 978-90-817156-9-0. 
Download hier de publicatie.Social ability or social frailty? The balance between autonomy and connectedness in the lives of older people.
(met Roelof Hortulanus).
In: Baars, J. et al. (Eds.) Ageing, Meaning and Social Structure: Connecting critical and Humanistic Gerontology. London: Policy Press.
Maatwerk bij de aanpak van eenzaamheid: 41 interventies.
(met Anja van de Westelaken, Renske van der Zwet, Birgitt Nitsche).
Tilburg: BVWO/ZET-Brabant.

Sociaal isolement als overlevingsstrategie.
In: Ton Jorna (2012). Mag een mens eenzaam zijn. Studies naar existentiële eenzaamheid en zingevingAmsterdam: SWP. Bestellen bij SWP.
Als meedoen niet lukt. Signaleren, typeren en aanpakken van sociaal isolement in Utrecht, Amersfoort en Nieuwegein.
(met Marina Jonkers). Utrecht: LESI/Provincie Utrecht. 2012.
Download hier de publicatie. 
Handelingsverlegenheid als hinderpaal bij het signaleren van sociaal isolement. Mogelijkheden en belemmeringen bij lokale signaleerders.
(met Marina Jonkers). Utrecht: LESI/Provincie Utrecht. 2012. 
Download hier de publicatie.

Betrokken professionals, betrokken vrijwilligers. Mogelijkheden en belemmeringen voor de inzet van vrijwilligers bij structureel sociaal isolement.
(met Karin Runia). Utrecht: LESI/Provincie Utrecht. 2012.
Download hier de publicatie.
Goed ouder worden.
Peter Derkx, Alexander Maas en Anja Machielse (red.) (2011).
Amsterdam/Utrecht: Uitgeverij SWP/Humanistic University Press. 
Bestellen bij SWP.

Sociaal isolement bij ouderen. Op weg naar een Rotterdamse aanpak.
(met Roelof Hortulanus). Amsterdam: Uitgeverij SWP. 2011. 
Bestellen bij SWP. Onkundig en onaangepast. Een theoretisch perspectief op sociaal isolement.
Dissertatie. Utrecht: Jan van Arkel. Bestellen: Jan van Arkel
Social isolation in modern society.
(met Roelof Hortulanus en Ludwien Meeuwesen). 

London/New York: Routledge. 2006
Bestellen: Routledge Books.


Niets doen, niemand kennen. De leefwereld van sociaal geïsoleerde mensen.
Den Haag: Elsevier Overheid. 2003. ISBN 90-5901-811-7. 202 p.Sociaal isolement. Een studie over sociale contacten en sociaal isolement in Nederland
(met Roelof Hortulanus en Ludwien Meeuwesen)
Den Haag: Elsevier Overheid. 2003. ISBN 90-5901-846-X. 382 p.
Beschouwingen over de sociale sector.
Hortulanus, R.P. en J.E.M. Machielse (red.) (2003).
‘s-Gravenhage: Elsevier Overheid. Het Sociaal Debat, nummer 9. ISBN 90-5901-876-1. 

Ontmoeting, ontspanning en ontplooiing.

Hortulanus, R.P. en J.E.M. Machielse (red.) (2002). 
‘s-Gravenhage: Elsevier Overheid. Het Sociaal Debat, nummer 8. ISBN 90-5901-823-0.

De multiculturele uitdaging.

Hortulanus, R.P. en J.E.M. Machielse (red.) (2002). ‘s-Gravenhage: Elsevier Bedrijfsinformatie. Het Sociaal Debat, nummer 7. ISBN 90-5749-946-0. 132 p.

Modern burgerschap.

Hortulanus, R.P. en J.E.M. Machielse (red.) (2002 ). ‘s-Gravenhage: Elsevier Bedrijfsinformatie. Het Sociaal Debat, nummer 6. ISBN 90-5749-927-4. 132 p.

Jong geleerd, oud gedaan?

Hortulanus, R.P. en J.E.M. Machielse (red.) (2001).
‘s-Gravenhage: Elsevier Bedrijfsinformatie. Het Sociaal Debat, nummer 5. ISBN 90-5749-8995. 132 p. 2001.De waarde van werk.

Hortulanus, R.P. en J.E.M. Machielse (red.) (2001).  ‘s-Gravenhage: Elsevier Bedrijfsinformatie. Het Sociaal Debat, nummer 4. ISBN 90-5749-7212. 128 p.
Op het snijvlak van de fysieke en sociale leefomgeving.
Hortulanus, R.P. en J.E.M. Machielse (red.) (2001).
‘s-Gravenhage: Elsevier Bedrijfsinformatie. Het Sociaal Debat, nummer 3. ISBN 90-5749-6917. 132 p.

Wie is mijn naaste?

Hortulanus, R.P. en J.E.M. Machielse (red.) (2000). ‘s-Gravenhage: Elsevier Bedrijfsinformatie. Het Sociaal Debat, nummer 2. ISBN 90-5749-644-5. 132 p.

In de marge.

Hortulanus, R.P. en J.E.M. Machielse (red.) (2000). ‘s-Gravenhage: Elsevier Bedrijfsinformatie. Het Sociaal Debat, nummer 1. ISBN 90-5749-485-X. 132 p.

15 jaar artikelen in Lover: een overzicht van alle artikelen die vanaf 1974 tot en met 1988 verschenen in Lover, literatuuroverzicht voor de vrouwenbeweging.

Machielse, A. (samenstelling) (1988).
Amsterdam: Internationaal Informatiecentrum en Archief voor de Vrouwenbeweging. 45 p.